پروژه انبارگردانی

در ویکافه قلهک

پروژه ای مشترک با آرت ریسرچر و استودیو فاموری

مفاهیم در گذر زمان تغییر ماهیت می دهند. مکعب سفید همیشه جایی برای تامل در هنر بوده و در طول تاریخ، عالمان نمایش هنر تجسمی در فضای اجتماعی بیرون از آن را تفکر برانگیز نمی پنداشتند. اما زمانه با گذر خود، آگاهی بشر را بروز میکند. صاحب نظران، اشرف مخلوقات بودن انسان را به ناطق بودن آن نسبت می دهند؛ اما ابزارساز بودن و در امتداد آن فضاساز بودن، ویژگی هایی است که صفت اشرافیت خلق را دوچندان نصیب انسان کند.

فضای کافه یک فضای گذر اجتماعی است که در دوران مدرن، تفکر در آن به بنبست نمی رسد. فضایی که در آن هنر میتواند در دسترس عموم جامعه، فارغ از استانداردهای واجب و تحمیلی مکعب سفید قرار گیرد. این فضای گذر اجتماعی مانند همه جهش یافتگی های اجتماعی در عصر حاضر با کمک انسان فضاساز از خود قابلیتی نوین نشان داده است؛ یک لحظه سکون برای تامل در هنر که در عصر شتاب به هزاران میارزد.

آتلیه هر آرتیستی انباری دارد از کارهایی که در مکعب های سفید نمایش داده شده و پس از تجربه زیستی خود دوباره به آن گوشه بازگشته اند. با یک “انبارگردانی” میتوان منتخبی از آنها را بر روی دیوارهای یک فضایگذر اجتماعی قرار داد تا در کنار هم، خوانش و تفکر مخاطب را نه به عنوان یک استاندارد رفتاری در فضا، بلکه به عنوان کنشی در مقابل قابلیت فضا بانی شد.

فضای گذر اجتماعی انتخابی ما، ویکافه قلهک است. فضایی برای تامل، تفکر، تحلیل و تفسیر آثار هنری که می خواهد بانی توسعه زیبایی بصری در جامعه باشد.


مجموعه شماره سه

نمایش آثار رنه صاحب قدم
خرداد  تا شهریور ۱۴۰۱

منتخب آثار

فرم های رنه صاحب ایهام هایی دارند که در ادوار مختلف دچار دگردیسی می شود. او در طی  سال های فعالیت خود بر روی سوء برداشت ها و دو پهلویی ها در ادبیات فارسی کار کرده و این ماجراجویی های خود   را به تصویر می کشد.این سه تابلو از سه دوره مختلف کاری رنه صاحب بر پایه واژه هایی همچون خرد و چرایی و مثل کلاه غازی کردن (تغییر در املاء توسط آرتیست) انتخاب شده اند.


مجموعه شماره دو

نمایش آثار شیوا تبار
بهمن ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱

دالانی به سرزمين رام نشده


آنگاه كه همه جا و هر چيز هم ارزش وبي ارزش شود، طبيعت بازمانده ها را بي توجه به تاريخ حضورشان،باز مي آفريند؛چه كليسا باشد چه زندان ،چه قصر باشد چه گورستان.
اينجا اكنون انبار باقيماندگان است.
دنيس ديدرو در نقد نقاشي هيوبرتروبرت از قصر ويران،ميگويد:
عنصر ديگري كه بر تاثير گذاري ويرانه ها مي افزايد يك ايماژ قدرتمنداز فناپذيري است.باري، مردان قدرتمندزمين كه ساليان سال خود را سرداران سازندگي ميپنداشتند، كه چنين خانه هاي بي نظيري را براي خويش ساخته اند،مرداني كه در اوج بلاهت چشم به راه سلسله ي بي پايان از نوادگان بوده اند،نوادگاني كه وارث نام و القاب و شيوه ي زندگي مجلل آنان باشند.اما هيچ چيز از اعمال اين مردان ،از ولخرجي هاي فراوان ، و آرزو هاي گران قدرشان بر جاي نمي ماند، مگر ويرانه ها ي تكه پاره اي كه به سر پناه تنگ دست ترين و بخت برگشته ترين اعضاي نسل بشر بدل ميشوند،در هيات ويرانه ها بس مفيد ترند تا در هيات پر شكوهي كه در روزگاران پيشين داشته اند.

ترجمه در کتاب: تاریخ طبیعی زوال
‏(Diderot,Denis.didero on art the salon of 1767)

Shiva Tabar | The Sudden Departure | 150.200 cm | Price: 16,000,000 Toman
Shiva Tabar | Primitive Chaos | 100.170 cm | Price: 13,000,000 Toman
Shiva Tabar | The hatch | 100.170 cm | Price: 13,000,000 Toman
Shiva Tabar | A Passage into wilderness | 100.170 cm | Price: 13,000,000 Toman
Shiva Tabar | Traces to neverland | 100.170 cm | Price: 13,000,000 Toman

مجموعه شماره یک

نمایش آثار محمد‌علی فاموری
آبان تا بهمن ۱۴۰۰

منطقه هیپنوتیک

انسان مدرن در طول روز با تعداد زیادی تصویر و نماد روبرو است. این همان چیزی است که بمباران رسانه ای نامیده می شود. با این حال در نتیجه این موضوع ، که در بیشتر قسمت های آن کدگذاری ویژه ای نهفته است، بیشتر یک الگوی درونی و هیپنوتیزم وجود دارد که با یک کار نانوشته تلاش می کند تا به یک انتزاع نامحدود و تزریق شده دست یابد. این امر در ماهیت خود از هرگونه مرزی فراتر است.  این مجموعه توسط ذهنی شکل گرفته است که از کودکی در تلاش برای شکستن رمزها و همچنین رونمایی از چنین نمادهای پنهانی بوده است.  در نتیجه این جریانات ذهنی ، او شروع به ترسیم تصاویر می کند تا بتواند خود واقعی خود را از هیپنوتیزم و انتزاع تزریق شده در ازدحام ذهنی‌اش متمایز کند.

Mohammad Ali Famori | 120x120 cm | Price: 30,000,000 Toman
Mohammad Ali Famori | 120x120 cm | Price: 30,000,000 Toman
Mohammad Ali Famori | 120x120 cm | Price: 30,000,000 Toman
Mohammad Ali Famori | 120x120 cm | Price: 30,000,000 Toman
Mohammad Ali Famori | 120x120 cm | Price: 30,000,000 Toman
ماجراجویی قرنیه کاشف؛ درباره منطقه هیپنوتیک محمدعلی فاموری - هنرگردی
محمدعلی فاموری در مجموعه منطقه هیپنوتیک به دنبال جستجو و ایجاد چالشی برای شناسایی و فهم هیپنوتیزم القاء شده در خوانش خودآگاه و ناخودآگاه فرد تحت تاثیر نمادها است. به اعتقاد او انسان معاصر در طول روز تحت بمباران رسانه ای تصاویر و نمادهایی است که شاکله حافظه بصری او را به نحوی تحت تاثیر […]