پلتفرم ۱۰۱
گلیچ؛ زیبایی شناسی پیکسل
نمایشگاه گروهی ویدئوآرت
بنیاد پژمان: ساختمان کندوان
کیوریتور: محمدعلی فاموری
آبان ۱۴۰۰


پلتفرم۱۰۱
گلیچ؛زبان پیکسل
نمایشگاه گروهی ویدئوآرت
۲۷ آرتیست
۱۱ هفته
منهای یک باوان
کیوریتور: محمدعلی فاموری - صادق مجلسی
زمستان ۱۳۹۹


پلتفرم ۱۰۱
اجرای پژوهشی صدا-تصویر گلیچ‌آرت:زبان پیکسل
توسط وحید قادری و راضیه کوشکی

• گفتمان پژوهشی درباره گلیچ ویدئو آرت توسط رامین سعیدیان
با همراهی کارشناس مدعو علی احمدی‌فر

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸
رشت - تماشاخانه استاد اکبر رادی