پلتفرم ۱۰۱

نمایشگاه گروهی ویدئوآرت گلیچ؛ زبان پیکسل

کیوریتورها: محمدعلی فاموری - صادق مجلسی

زمستان ۱۳۹۹

تهران - منهای یک گالری باوان


پلتفرم ۱۰۱
اجرای پژوهشی صدا-تصویر گلیچ‌آرت:زبان پیکسل
توسط وحید قادری و راضیه کوشکی

• گفتمان پژوهشی درباره گلیچ ویدئو آرت توسط رامین سعیدیان
با همراهی کارشناس مدعو علی احمدی‌فر

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸
رشت - تماشاخانه استاد اکبر رادی