• هنر ژرف‌ترین و پیچیده‌ترین شکل بیان مشترکات انسانی است و نقد هنری نوعی حسابرسی از آن است. اغلب آثار هنری برخواسته از اندیشه‌های انتزاعی است و بیشتر در انزوا شکل می‌گیرد؛ منتقد هنری می‌خواهد به آن نزدیک شود، آن را از انزوا درآورد و به مردم نزدیک کند. نقد هنری در ساختن و شکل دادن به زندگی فرهنگی دیروز و امروز هر سرزمین نقشی سرنوشت‌ساز داشته است.

اشتراک خاطرات رنگین؛ درباره نمایشگاه اختلال خاطره ترلان تبار - هنرگردی
اختلال خاطره بر روی دیوارهای باوان در امتداد «یادزدودگی» است؛ نمایشگاهی از آثار ترلان تبار که در فضای پروژه های ۰۰۹۸۲۱ برپا شد.
پی/ مرثیه‌ای برای یک رویا؛ بررسی مولفه های سینمای تجربه گرای دارن آرنوفسکی -
آرنوفسکی در فیلم هایش سبکی عموما سوررئال، ملودرام با موضوع های آزارنده روانشناسی و فلسفی را دنبال می کند و اکثر آثار او را با تدوین کاملا تجربی می شناسند.
مناظر مکدر؛ نگاهی به نمایشگاه رش -
الصاق به خاطرات؛ نگاهی به نمایشگاه دیگران -
لمس ذهن زیبا؛ نگاهی به نمایشگاه در‌جریان -
حقیقت تنهایی؛ نگاهی به نمایشگاه شاید یک رویاست -
تفکر ساکن؛ نگاهی به نمایشگاه هندسه سکوت -
بی پیرایه تر از طبیعت؛ نگاهی به نمایشگاه بهار می آید با سایه هایش -
به نقل از خیالات؛ نگاهی به نمایشگاه خیال،شتاب،چشم انداز -
بی‌صداتر از سکوت؛ نگاهی به نمایشگاه بی‌زادگاه علیرضا چلیپا - نویسنده: رامین سعیدیان - هنرگردی
در نقاشی های چلیپا هیچ اثری از انسان دیده نمی‌شود؛ حالتی متروکه بر فضای اکثر کارها حکمفرماست. سکوتی عمیق بر فضای کارهای او غالب است.
سفر به گارابانی جدید؛ نگاهی به نمایشگاه عکس کنرو ایزو- نویسنده: رامین سعیدیان - هنرگردی
کنرو ایزو از ژاپن می‌آید، از سرزمینی که به صورت تحسین‌برانگیزی نظم و ترتیب دارد و خود را به نمایش می‌گذارد. حتی در اقلیم های دیگر هم به دنبال نمایش است.
مکمل، سرکوبگر/ زیبا، زشت - نگاهی به نمایش سخنرانی عبور کاری از مسیح پور‌طاری- هنرگردی
نویسنده: رامین سعیدیان..مسیح‌پور‌طاری به بازخوانی خاطره های زنان ایران زمین از تبعیض های جنسی نسبت به خودشان در نمایش-سخنرانی عبور می پردازد.